Verejné obstarávanie - Pozemkové spoločenstvo

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Verejné obstarávanie

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

Pozemkové spoločenstvo - spoločnosť
bývalých urbarialistov
060 01 Malý Slavkov
Kontaktná osoba:
František Bies, Lúčna 18, Malý Slavkov 060 01
Tel.: 052 452 58 57
Mobil.:
0915 278 543
E-mail: sbups@centrum.sk
IČO:
31948308

INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY

Na projekt obnovy lesa a ozdravných opatrení pre pozemkové spoločenstvo - spoločnosti bývalých urbarialistov v Malom Slavkove.
V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z.§9 odst.9 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Projekt obnovy lesa a ozdravných opatrení pre pozemkové spoločenstvo

PREDMET ZÁKAZKY

Projekt obnovy lesa a ozdravných opatrení pre pozemkové spoločenstvo

POESTUP VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Podľa § 9 odst. 9

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY

10 000 - 15 000 / €

 

Dátum uverejnenia tejto informácie

16.01.2014

Plánovaný dátum zverejnenia zákazky

19.01.2014 - 24.01.2014

Požadované práce
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky